Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt podziału rezerwy oświatowej w 2009 roku

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Tegoroczna 0,6 proc. rezerwa subwencji oświatowej wynosi 200 mln 400 tys. 674 zł. Zespół edukacji komisji wspólnej rządu i samorządu 24 lutego w MEN pozytywnie zaopiniował propozycje podziału kryteriów w 2009 r.

Podobnie, jak w roku ubiegłym, samorządy będą mogły starać się m.in. o środki na wyposażenie nowo wybudowanych szkół, remonty szkół, przypadki losowe, odprawy dla odchodzących nauczycieli. Zgodnie z zapowiedziami MEN, w ramach kryterium dofinansowania z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września samorządy będą mogły występować o finansowanie edukacji sześciolatków w szkołach od września do grudnia 2009 r. Od 1 stycznia 2010 r. sześciolatki mają być objęte subwencją oświatową.

W kryterium dofinansowania remontów MEN zaproponował ograniczenie liczby wniosków składanych przez samorządy. Samorządy będą mogły składać wnioski w zależności od liczby uczniów, np. samorząd, na terenie którego jest poniżej tysiąca uczniów będzie mógł złożyć jeden wniosek. Nowe kryterium podziału 0,6 proc. rezerwy subwencji oświatowej to dofinansowanie remontów szkół, których celem jest likwidacja barier architektonicznych.

Ponadto MEN zaproponował dodanie do kryterium wyposażenia szkół w sprzęt szkolny obiektów pozyskanych przez samorządy w wyniku umów najmu bądź użyczenia.

Projekt podziału rezerwy oświatowej w 2009 r. dostępny jest na stronie internetowej Serwisu Samorządowego PAP.

Serwis Samorządowy PAP, 25.02.2009
A.D./A.B., 25 lutego 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży