Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt nowelizacji ustawy oświatowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, przygotowany przez MEN, za pośrednictwem posłów PiS trafił do Sejmu 4 grudnia. Projekt zakłada, że obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od siódmego roku życia.

Na wniosek rodziców, bez żadnych formalności, do szkoły będą mogły pójść sześciolatki urodzone między 1 stycznia z 31 sierpnia, które ukończyły zerówkę. W pozostałych przypadkach rodzice będą mogli zapisać sześciolatka do szkoły jeśli dostarczą opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej potwierdzającej gotowość dziecka do nauki.

Wprowadzony zostanie obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich w tzw. zerówkach. Będzie on mógł być realizowany w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach. W zerówkach z powrotem wprowadzona zostanie nauka czytania i pisania dla dzieci.

Zmienią się także przepisy dotyczące przedszkolaków. Zniesiony zostanie obowiązek przedszkolny dla pięciolatków, pozostanie on tylko dla sześciolatków.

Nowelizacja ma też umożliwić rodzicom dzieci sześcioletnich, którzy w tym roku posłali je do pierwszej klasy, ponowne zapisanie ich do pierwszej klasy w przyszłym roku.

Projekt zakłada zwiększenie roli kuratorów oświaty m.in. przez wprowadzenie obowiązku uzyskania pozytywnej opinii kuratora przy ustalaniu przez samorząd sieci szkół i przedszkoli. Opinia kuratora będzie także wiążąca przy likwidacji placówek oświatowych lub ich przekazaniu do prowadzenie przez inne podmioty. Kurator ma być powoływany przez ministra edukacji a nie jak dotychczas przez wojewodę. Obecni kuratorzy będą mogli pełnić swoje obowiązki do czasu powołania nowych ale nie dłużej niż trzy miesiące od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy.

W projekcie ma też zostać przesunięte o trzy lata do 2019 r. wejście w życie przepisów nakazujących samorządom przekształcanie oddziałów przedszkolnych w szkołach w przedszkola (tworzenie zespołów szkolno-przedszkolnych). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, samorządy na takie przekształcenie mają czas do 1 września 2016 r.

Projekt to wg MEN "reforma bezkosztowa". Według minister edukacji, w subwencji oświatowej znajdują się dostateczne rezerwy, by przeprowadzić wszystkie zaplanowane działania a samorządy oszczędzą na tym, że nie będą musiały dostosowywać szkół do potrzeb sześciolatków i zostanie z nich zdjęty obowiązek tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych.

Zmiany mają zostać uchwalone i podpisane przez prezydenta jeszcze w tym roku.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem jest dostępny na stronie internetowej MEN.

Jeszcze w nocy z 2 na 3 grudnia Sejm - na wniosek posłów PO - wysłuchał informacji MEN na temat przebiegu prac nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Według minister Anny Zalewskiej brak dzieci w szkołach nie jest "nowym zjawiskiem" a szkoły, szczególnie małe, są do tego przyzwyczajone, dlatego że są szkołami przyjaznymi dla dziecka. Aby zapobiec likwidacji tych szkół przez ograny prowadzące PiS planuje wprowadzić w nowelizacji ustawy prawo veta dla kuratora wobec takiej decyzji.

Minister edukacji przyznała jednak, że w klasach I-III zmniejszy się zapotrzebowanie na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele ci mają trafić do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego. "Nauczycieli nauczania początkowego nie trzeba będzie zwalniać ze szkół, żeby następnie zatrudnić ich w przedszkolu, zgodnie bowiem z przepisami ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą ze szkoły do przedszkola w celu zapewnienia obsady na stanowisku nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami. Przeniesienia nauczyciela może także dokonać organ prowadzący" -mówiła ministra edukacji.

Dziennik Gazeta Prawna,4.12.2015, 7.12.2015; Głos Nauczycielski 3.12.2015, 4.12.2015,
A.B., 7 grudnia 2015

Zobacz też:
Pięciolatki do przedszkola, sześciolatki do szkół. Czy jesteśmy przygotowani do zmiany? Raport Monitora, rok 2011.
(grudzień 2015)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży