Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt nowelizacji przepisów dotyczących opłat za przedszkole

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Komisyjny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty trafił do marszałka Sejmu. Chodzi o ujednolicenie przepisów dotyczących tego, za jaki rodzaj usług, świadczonych przez przedszkola, gminy mogą pobierać opłatę.

Nowelizacja zakłada, że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Analogiczne rozwiązanie proponuje się przyjąć w stosunku do publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z projektem, wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę w czasie przekraczającym wymiar podstawy programowej oraz za korzystanie z wyżywienia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych ustala rada gminy. W przypadku innych przedszkoli publicznych opłaty będzie ustalał organ prowadzący przedszkola.

Minister edukacji wskaże minimalny dzienny wymiar godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w innych formach wychowania przedszkolnego. Zmiany miałyby zacząć obowiązywać od 1 września 2010 r. Projekt dostępny jest na stronach sejmowych.

Serwis Samorządowy PAP, 14.06.2010
A.B./A.D., 14 czerwca 2010

Zobacz też:
Poselski projekt regulacji opłat za przedszkola

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży