Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela w sejmowej Komisji Edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Posłowie z sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Posłowie omawiali 5 listopada rządowy projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Zakłada on m.in. zmianę wskaźników, według których oblicza się średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zgodnie z nowymi wskaźnikami najbardziej wzrosną pensje nauczycieli stażystów. Zdaniem opozycji spowoduje to, że nauczyciele nie będą mieli motywacji do doskonalenia się, jeśli różnice w wynagrodzenia pomiędzy stopniami awansu będą zbyt małe. Krytyczne głosy dotyczyły też m.in. zwiększenia o jedną godzinę tygodniowo tzw. rejestrowanych godzin pracy nauczycieli. Chodzi o dodatkową godzinę spędzoną z uczniami mieszczącą się w ustawowym 40-godzinnym tygodniu pracy. Według Sławomira Kłosowskiego (PiS), zwiększenie liczby rejestrowanych godzin to próba zakamuflowanego podwyższenia pensum (godzin lekcyjnych, których większość nauczycieli musi mieć 18 tygodniowo).

Zdaniem posłów opozycji, nauczyciele powinni zachować swoje prawo do wcześniejszych emerytur. Domagają się tego również związki zawodowe. Tymczasem obecny projekt nowelizacji Karty nie zmienia obowiązujących zapisów, w myśl których na wcześniejszą emeryturę będą mogli przejść tylko ci nauczyciele, którzy uprawnienia do niej nabędą do końca 2008 r.

Gazeta Prawna, 6.11.2008
A. B./A. D., 6 listopada 2008

Zobacz też:
Projekty nowelizacji ustaw oświatowych

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży