Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo edukacji przedstawiło nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego.
Dla celów kształcenia w klasyfikacji zawodów wskazano obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody. Wyodrębniono następujące obszary kształcenia:
1) administracyjno-usługowy (A);
2) budowlany (B);
3) elektryczno-elektroniczny (E);
4) mechaniczny i górniczo-hutniczy (M);
5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R);
6) turystyczno-gastronomiczny (T);
7) medyczno-społeczny (Z);
8) artystyczny (S).
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa nazwy zawodów dla zawodów nauczanych w systemie oświaty na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej oraz przypisany do nich poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289403/katalog/12376601#12376601

Głos Nauczycielski; MEN, 1 września 2016
A.B., 1 września 2016

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży