Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej BIP MEN opublikowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Zmiana jest związana z faktem, że 1 września 2009 wchodzi w życie nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych i gimnazjum.

Rozporządzenie wymienia zajęcia wchodzące w skład I etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej) edukacji wczesnoszkolnej (dotychczas kształcenie zintegrowane). Na etapie gimnazjum obowiązkowym zajęciem edukacyjnym będzie nauczanie drugiego języka obcego nowożytnego, wprowadza się także nowy przedmiot – edukacja dla bezpieczeństwa. Nowymi obowiązkowymi uzupełniającymi zajęciami edukacyjnymi będą zajęcia artystyczne i zajęcia techniczne.

Ograniczeniu ulegnie możliwość przeznaczania dotychczasowych godzin do dyspozycji dyrektora szkoły – nie będzie można przeznaczać ich na organizowanie zajęć dla grup uczniów w celu rozwijania ich zainteresowań.

Najistotniejszą zmianą w ramowym planie nauczania dla gimnazjum jest nieokreślanie liczby godzin tygodniowo w cyklu kształcenia przeznaczonej na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. W to miejsce określone zostały minimalne ogólne liczby godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia. Dyrektor szkoły odpowiada za to, aby łączne sumy godzin w ciągu trzech lat zajęć z danego przedmiotu były nie mniejsze niż wymienione w ramowym planie nauczania, a efekty określone w podstawie programowej zostały osiągnięte.

Proponowane są również zmiany w organizacji nauczania informatyki i technologii informacyjnej. Wprowadza się przepis, zgodnie z którym liczba uczniów w grupie na tych zajęciach nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. Proponuje się również, by podział na grupy oddziałowe na obowiązkowych zajęciach z języków obcych uzależniony był od stopnia znajomości języka obcego i by taka grupa liczyła od 10 do 24 uczniów.

BIP MEN, 6.02.2009
A.D./A.B., 6 lutego 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży