Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt nauczycielskiego kodeksu etyki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
ZNP przygotowuje projekt nauczycielskiego kodeksu etyki, który w styczniu ma zostać rozesłany do konsultacji do ponad 200 tys. zrzeszonych w nim nauczycieli. Kodeks ma m.in. wzmocnić pozycję nauczycieli, którzy coraz częściej nie są szanowani przez uczniów, poprawić ich relację z rodzicami, samorządem lokalnym i władzami szkoły.

Wg Gazety Prawnej, pedagodzy i dyrektorzy szkół nie są przeciwni wprowadzeniu kodeksu. Dyrektorzy szkół deklarują nawet, że wprowadzą go do regulaminów pracy. Natomiast Grzegorz Żurawski, rzecznik MEN, powiedział, że resort edukacji nie widzi potrzeby tworzenia dla wszystkich nauczycieli kodeksu etyki. Jego zdaniem wystarcza Karta Nauczyciela, która opisuje, jak powinien postępować nauczyciel.

Kodeks ma wspomóc nauczycieli w trakcie wykonywania ich obowiązków, podnieść prestiż zawodu, pomagać w rozwiązywaniu konfliktów, wskazywać pedagogom, jakie decyzje powinni podejmować w trudnych sytuacjach. Ma regulować m.in. relacje nauczycieli z uczniami, władzami szkoły i rodzicami. Nauczyciel, zgodnie z kodeksem, powinien przestrzegać norm obyczajowych nie tylko w szkole, lecz także poza nią. Pedagodzy powinni wspólnie wypracować zasady szybkiego reagowania na spotykające ich zagrożenia w postaci mobbingu, molestowania czy nawet osamotnienia. Kodeks nakłada też na dyrektorów szkół i samorządy obowiązek dbania o unikanie konfliktu wśród nauczycieli, w związku z wykonywanymi przez nich obowiązkami. Zawiera też przepis, który daje nauczycielom prawo do domagania się godziwej płacy.

Wśród propozycji zawartych w projekcie są też takie, które budzą kontrowersje – jak zapis, zgodnie z którym pedagog powinien wystrzegać się zachowań, których celem jest ukrywanie niekompetencji kolegów i ich zawodowej nieudolności.

Eksperci wskazują, że kodeksowi etyki nie można przypisywać zbyt dużej wagi. Według nich przy tak ogólnych zapisach, które proponuje ZNP, trudno jest udowodnić pedagogowi, że nie przestrzega kodeksu. Z kolei ZNP chce aby nieprzestrzeganie postanowień kodeksu wiązało się z określonymi sankcjami.

„Chcemy zawrzeć porozumienie z innymi oświatowymi związkami zawodowymi, dzięki któremu wydalenie nauczyciela za nieprzestrzeganie kodeksu zamykałoby mu możliwość wstąpienie do któregokolwiek związku” – wyjaśnia Sławomir Broniarz.

Wątpliwości dotyczące skuteczności zapisów kodeksu etyki mają prawnicy. Już obecnie za nieprzestrzeganie zasad zawartych w takich kodeksach trudno jest zwolnić pracowników. 

Gazeta Prawna, 28.12.2009
A.B./A.D., 28 grudnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży