Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt kolejnych zmian w prawie oświatowym

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN przekazuje do konsultacji społecznych i międzyresortowych projekt zapowiadanych wcześniej nowych zmian w Ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela.

Projekt obejmuje m.in. obniżenie wieku szkolnego, czyli posłanie do podstawówek sześciolatków. Wchodzenie sześciolatków do szkól ma zostać rozłożone na trzy lata: 1 września 2009 uczniami i uczennicami zostaną dzieci urodzone w 2002 roku oraz od stycznia do kwietnia 2003 roku. Rok później do pierwszej klasy pójdą urodzeni od maja do grudnia 2003 roku i od stycznia do sierpnia 2004 roku. W roku szkolnym 2011/2012 szkołę rozpoczną dzieci urodzone od września do grudnia 2004 roku i cały rocznik 2005. W projekcie przewidziano także wprowadzenie od 2010 roku obowiązku przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich. Kolejne zmiany wiązać się będą z powstaniem nowych podstaw programowych.
MEN przewiduje także zmianę zadań kuratorów, zgodnie z którą kuratoria nie będą musiały już opiniować np. arkuszy organizacyjnych pracy szkół czy decyzji samorządów o likwidacji szkół, możliwość korzystania przez szkoły z międzynarodowych programów nauczania, np. międzynarodowej matury. Wg projektów resortu, uczniowie i uczennice w podstawówce i gimnazjum będą obowiązkowo przystępować także do polskich państwowych egzaminów (sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego), maturzyści natomiast będą mieli wybór, czy chcą zdawać także polską maturę.

Projektowane zmiany mają służyć także ułatwieniu integracji cudzoziemców. Szkoły będą mogły zatrudniać asystentów nauczycieli znających język ucznia obcokrajowca. MEN chce też zwolnić cudzoziemców z opłat za obowiązkową edukację.

Wg projektów MEN, w przyszłym roku ma poważnie wzrosnąć tzw. kwota bazowa (teraz - ponad 2074 zł). Stażyści mają zarabiać 100 proc. kwoty (teraz – 83%), nauczyciele kontraktowi dostaną 111% kwoty bazowej, mianowani – 144%, dyplomowani – 184%. Równocześnie przewidywany jest wzrost pensum, które dziś wynosi 18 godzin „przy tablicy” tygodniowo. Samorządy będą mogły je podnieść do 22 godzin. Za dłuższy tydzień pracy samorządy nie będą musiały płacić nauczycielom więcej.

MEN, 4.08.2008; Gazeta Wyborcza, 5.08.2008
A. B., A. D. , 4 sierpnia 2008

Zobacz też:
Nowelizacja ustawy oświatowej
Zapowiedzi kolejnych zmian prawa

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży