Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt edukacyjny w gimnazjum

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN wydał rozporządzenie w sprawie zasad oceniania i egzaminowania uczniów. Od przyszłego roku szkolnego gimnazjaliści i gimnazjalistki będą na zakończenie gimnazjum będą musieli przygotować, a następnie zaprezentować tzw. projekt edukacyjny. MEN ma nadzieję, że dzięki temu uczniowie nauczą się pracy zespołowej, gdyż każdy taki projekt ma być przygotowywany przez grupę uczniów. Resort postanowił, że szczegółowe warunki jego realizacji będzie określał dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Projekt ma przypominać prezentację maturalną z języka polskiego. Prace będą zespołowe, jednak każdy uczeń i uczennica będzie oceniany osobno.

Na obawy, wyrażane m.in. przez ZNP, dotyczące możliwości posługiwania się w pracy „gotowcami” np. ściągniętymi z Internetu, MEN odpowiada, że nie pozwolą na to zasady przygotowywania projektu. Przede wszystkim projekt jest działaniem zespołowym, a nie indywidualnym, jak w przypadku prezentacji maturalnej, co zmniejsza niebezpieczeństwo korzystania z niedozwolonej pomocy. Resort chce też, by na każdym etapie realizacji projektu uczniom towarzyszył nauczyciel-opiekun.

Dziennik Polska, 19.08.2010
A.B./A.D., 19 sierpnia 2010

Zobacz też:
Zespołowy projekt na zakończenie gimnazjum (grudzień 2009)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży