Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt doprecyzowania opłat za przedszkola w Sejmie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na ostatnim posiedzeniu Sejmu komisyjny projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty po drugim czytaniu ponownie został skierowany do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Nowelizacja zakłada doprecyzowanie przepisów w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zakresu świadczeń udzielanych przez przedszkola, za które mogą być pobierane opłaty. Zgodnie z projektem, przedszkola muszą realizować bezpłatnie podstawę programową w wymiarze nie mniejszym niż 5 godz. dziennie. Odpłatność za przedszkola ma ustalać rada gminy, rada powiatu bądź też sejmiki wojewódzkie. Projekt zakłada, że rodzice będą opłacali posiłki w przedszkolach za tzw. wsad do kotła, a nie za koszty, które wynikają np. z obsługi. Zastosowany przepis jest analogiczny jak w stołówkach szkolnych.

„Samorząd może przyjąć w uchwale większą liczbę bezpłatnych godzin. Wtedy również kalkulowanie opłat za przedszkola będzie wyglądało inaczej niż w tych samorządach, w których zostanie przyjęta 5-godzinna dzienna realizacja podstawy programowej” – poinformowała w Sejmie wiceminister edukacji Krystyna Szumilas.

Serwis Samorządowy PP, 30.06.2010
A.B./A.D., 29 czerwca 2010

Zobacz też:
Projekt nowelizacji przepisów dotyczących opłat za przedszkole

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży