Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt dokumentu „Perspektywa uczenia się przez całe życie” skierowany do konsultacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, przyjął i skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych dokument „Perspektywa uczenia się przez całe życie”. Zespół, działający na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 13 z 17 lutego 2010 r. przyjął dokument na posiedzeniu 4 lutego 2011 roku.

Treść dokumentu uwzględnia zobowiązania wynikające z ustanowienia europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie, w tym europejskich ram kwalifikacji oraz specyficzne dla naszego kraju uwarunkowania. Działania na rzecz rozwoju uczenia się przez całe życie i jego głównych efektów, czyli kompetencji i kwalifikacji osób, zostaną uwzględnione we wszystkich opracowywanych strategiach rozwoju kraju. Na ich podstawie przygotowane zostaną dokumenty zawierające szczegółowy opis działań niezbędnych do wykonania w zakresie rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób we wszystkich sektorach. Treść projektu opublikowano w BIP MEN.

MEN, 7.02.2011
A.B./A.D., 7 lutego 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży