Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt „Wyprawka szkolna” w roku 2011

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej BIP MEN opublikowany został projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. "Wyprawka Szkolna" w wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych, partnerów społecznych oraz związków zawodowych.

Projekt przewiduje, że z dofinansowania do zakupu podręczników będą mogli skorzystać rodzice tych dzieci, które rozpoczną naukę w klasach I – III szkoły podstawowej, II klasy gimnazjum i szkołach artystycznych. Programem będą też objęci wszyscy uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na dochody rodziców.

Maksymalna wysokość dofinansowania jest w tym roku wyższa niż w roku poprzednim. Na przykład dla klas I – III szkoły podstawowej wyniesie 180 zł (170 zł w 2010 r.), dla III klasy gimnazjum 325 zł, a dla niepełnosprawnego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej 390 zł (wcześniej 370 zł). Z pomocy będą mogli skorzystać ci rodzice, którzy osiągają dochody nieprzekraczające kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, czyli 351 zł w przeliczeniu na członka rodziny.

Ponadto rodzice, którzy są uprawnieni do zasiłku rodzinnego, mogą otrzymać dodatki związane z nauką dziecka. Należy do nich jednorazowy dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego w wysokości 100 zł oraz dodatek na pokrycie kosztów związanych z podjęciem przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Wynosi on 50 zł, gdy dziecko dojeżdża do szkoły, lub 90 zł, gdy mieszka np. w internacie.

Rząd przeznaczy na zakup podręczników dla uczniów 94 mln zł.

BIP MEN, 16.03.2011, Dziennik Gazeta Prawna, 18.03.2011
A.B./A.D., 16 marca 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży