Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Projekt „Fizyka jest ciekawa” w woj. lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim 

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ponad 5 tys. uczniów i 70 nauczycieli z Lubuskiego, Dolnośląskiego i Wielkopolskiego - ze szkół w których procent zdawalności matury z fizyki jest najniższy w Polsce - bierze udział w projekcie "Fizyka jest ciekawa". 25 listopada na Politechnice Poznańskiej odbędzie się międzywojewódzki finał konkursu organizowanego w ramach tego projektu.
 
W trakcie trwania projektu, czyli do września 2012 roku, szkoły biorące w nim udział, korzystają  ze sprzętu dydaktycznego, czyli SOND (Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydaktyka), składających się z walizek zawierających przyrządy do wykonywania doświadczeń z zakresu elektryczności i magnetyzmu, notebooków, drukarek i pomocy metodycznej. Organizator projektu zapewnia po pięć zestawów na szkołę. Warunkiem realizacji projektu jest zaangażowanie, co najmniej 70 uczniów z przynajmniej 3 oddziałów klasy I i minimum 15 uczniów w ramach koła naukowego (klasy I). (Uczniowie, którzy są w projekcie uczęszczają do II klasy, gdy projekt się zaczynał byli w I). Projekt zakłada, że uczniowie będą korzystać z pomocy naukowych aż do klasy maturalnej.

W szkołach mają również  powstać koła naukowe z fizyki, które w ciągu roku szkolnego muszą zrealizować 25 spotkań po 2 godziny lekcyjne. Uczestnicy kół naukowych będą zapraszani raz w semestrze na wykłady na UAM w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Wrocławskim.
 
Serwis Nauka w Polsce, 16.11.2010
A.B./A.D., 16 listopada 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży