Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Program Youngster finansuje dodatkowe lekcje angielskiego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ponad 4 tys. uczniów i uczennic gimnazjów z gmin wiejskich będzie uczestniczyło w tym roku szkolnym w dodatkowych lekcjach języka angielskiego. Rusza piąta edycja programu Youngster. Program, który ma wyrównać szanse edukacyjne młodzieży z terenów wiejskich w zakresie nauki języka angielskiego, prowadzony jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Fundacja finansuje m.in. podręczniki, pomoce dydaktyczne, szkolenia dla nauczycieli oraz połowę lub całość ich wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia.

Program skonstruowany jest tak, że angażuje wszystkie podmioty mające wpływ na proces edukacyjny ucznia, tj. gminę, dyrekcję szkoły, nauczycieli prowadzących zajęcia i samych uczniów. Wszystko po to, aby wyrównać dysproporcje między miastem a wsią w wynikach gimnazjalnego egzaminu z języka angielskiego. Z badań EFRWP wynika, że uczniowie z terenów wiejskich uzyskują na sprawdzianie nawet 6,5 pkt. mniej niż ich koledzy z dużych miastach.

Serwis Samorządowy PAP, www.samorzad.pap.pl, 18.08.2011
A.B./A.D., 18 sierpnia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży