Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rząd przyjął „Program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013”. W ciągu nieco ponad pięciu lat Polska wyda na jego realizację 5,8 mld zł, z czego 3,4 mld zł będzie pochodzić z budżetu państwa. Pozostałą część sfinansuje głównie Europejski Fundusz Społeczny. Dzięki tym środkom więcej uczniów ze wsi otrzyma stypendia naukowe oraz pomoc w poszukiwaniu pracy, a szkoły – pieniądze m.in. na wyposażenie pracowni komputerowych i tworzenie centrów internetowych. Tylko w tym roku na rozwój edukacji na obszarach wiejskich Polska wyda 1,5 mld zł, w tym blisko 1 mld z budżetu państwa.

Za realizację tego działania będą odpowiedzialne m.in. Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dodatkowo 200 mln zł zostanie przekazanych na rozwój bazy dydaktycznej placówek oświatowych na obszarach wiejskich, m.in. na pomoce naukowe czy sprzęt sportowy.

Z kolei 150 mln zł trafi jeszcze w tym roku do najzdolniejszych uczniów mieszkających na wsi. Tyle pieniędzy rząd chce bowiem przekazać na program stypendialny dla takich dzieci.

Do 15 sierpnia 2008 r. szefowie poszczególnych resortów przedstawią Radzie Ministrów szczegółowe programy realizacji zadań, za które są odpowiedzialni. Do końca lutego każdego roku każdy resort będzie musiał informował o realizacji zadań związanych z wdrażaniem programu.

Gazeta Prawna, 30.07.2008
I. D., 30 lipca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży