Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdzony przez Komisję Europejską

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania 4,65 mld euro z UE i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Działania skierowane będą na aktywizację zawodową osób młodych (15-29 lat), reformy polityk publicznych w obszarze rynku pracy, gospodarki i edukacji, rozwój szkolnictwa wyższego, wyższą jakość usług służby zdrowia i programy profilaktyczne oraz na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.

Portal Funduszy Europejskich, 22.12.2014
A.B., 22 grudnia 2014

Zobacz też:
Dyskurs projektów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w kontekście społecznych skutków polskiego systemu edukacji (analiza, sierpień 2013)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży