Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Program „Radosna szkoła”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rada Ministrów przyjęła 30 czerwca uchwałę w sprawie rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” i wydała w tej sprawie rozporządzenie, przedłożone przez ministra edukacji.

W ramach programu organy prowadzące będą mogły otrzymać wsparcie finansowe z budżetu państwa na przygotowanie szkół do przyjęcia sześciolatków, w tym na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w wysokości 100 proc. kwoty wsparcia finansowego wnioskowanej przez organ prowadzący. Organy te będą mogły także otrzymać pieniądze z budżetu na pokrycie części kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w wysokości do 50 proc. kosztów. Przewiduje się, że programem objętych zostanie prawie 14 tys. szkół.

Przewidywany koszt realizacji programu w latach 2009-2014 wynosi 2 438 mln zł, w tym 1 278 mln zł ma pochodzić z budżetu państwa, a 1 160 mln zł stanowić ma wkład własny organów prowadzących szkoły.

Na realizację programu w 2009 r. trzeba będzie przeznaczyć z budżetu państwa 40 mln zł, w 2010 r. – 150 mln zł, w 2011 r. – 150 mln zł, w 2012 r. – 488 mln zł, w 2013 r. – 234 mln zł, a w 2014 r. – 216 mln zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, rozporządzenie z dniem ogłoszenia.

Podczas konferencji prasowej 1 lipca minister Katarzyna Hall podkreśliła, że chce, "aby w ramach tego programu, w tym i w przyszłym roku, powstało w każdej z 14 tys. szkół podstawowych miejsce zabaw wewnątrz szkoły, dobrze wyposażone w zabawki dydaktyczne, umożliwiające również aktywność ruchową dzieciom". Dodała, że ma nadzieję, że dzięki temu projektowi, do momentu, w którym obowiązkowo 6-latki pójdą do szkoły, większość polskich szkół już zostanie wyposażona w miejsca zabaw, a w place zabaw - zdecydowana większość szkół".

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 30.06.2009, Serwis Samorządowy PAP, 1 lipca 2009
A.D./A.B., 30 czerwca 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży