Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Program „Owoce w szkole”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W kończącym się właśnie roku szkolnym program "Owoce w szkole" objął niemal 70 proc. uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych. Na kolejny etap realizacji Polska otrzyma z budżetu UE ok. 9,2 mln euro. Od rozpoczęcia programu, kiedy to w programie uczestniczyło około 300 tys. dzieci (ok. 28% grupy docelowej), liczba objętych nim dzieci wzrosła o przeszło 160%.

W każdym z 10 wybranych tygodni I semestru, uczniowie otrzymywali po 3 porcje owoców i warzyw (łącznie 30 porcji), natomiast w każdym z 10 wybranych tygodni II semestru po 2 porcje owoców i warzyw (łącznie 20 porcji).

Serwis Samorządowy PAP, 24.06.2011
A.B./A.D., 24 czerwca 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży