Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Prof. Marciniak wiceministrem nauki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Prof. Zbigniew Marciniak, były wiceminister edukacji, autor reformy programów szkolnych od podstawówki do liceum, został podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będzie odpowiedzialny za wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji - to tzw. określenie efektu studiów, odpowiedź na pytanie, co musi umieć absolwent konkretnego kierunku (wymaga tego od nas porozumienie zwane procesem lizbońskim). Nowe stanowisko powierzyła mu 4.01. minister nauki Barbara Kudrycka.

Gazeta Wyborcza, 5.01.2010
A.B./A.D., 5 stycznia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży