Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Procedura „Niebieskie Karty” w oświacie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
17 października weszło w życie Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, które nakłada konkretne zadania także na instytucje systemu oświaty. Głównym celem „Niebieskich Kart” jest usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną.

W myśl nowych przepisów, szkoła zobowiązana jest do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o stosowanie wobec ucznia przemocy w rodzinie.  

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował poradnik „Przemoc w rodzinie wobec dziecka. Procedury interwencyjne w szkole”, który może stać się pomocą dla pracowników oświaty w realizacji nowego zadania wynikającego z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa nałożyła na placówki oświatowe obowiązek stosowania procedury Niebieskiej Karty.

Publikacja omawia różne aspekty krzywdzenia dzieci w rodzinie, formy krzywdzenia, charakterystyki ofiar i sprawców, konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie. Poszczególne rozdziały są poświęcone rozpoznawaniu, zapobieganiu i przeciwdziałaniu skutkom przemocy wobec dziecka. Poradnik zawiera także opis regulacji prawnych i możliwości interwencji podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz wzory pism procesowych.

ORE, 27.10.2011, 10.11.2011
A.B./A.D., 10 listopada 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży