Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Próbna matura w grudniu

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronach MEN, CKE i OKE w listopadzie ukazało się (nareszcie) kalendarium tegorocznej próbnej matury, zaplanowanej na grudzień.

Egzamin próbny, w szkołach, które zdecydują się do niego przystąpić, ma zostać przeprowadzony w dniach 15-18 grudnia. Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i arkusze dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone w serwisach przeznaczonych dla dyrektorów szkół prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych rozwiązań oraz schematów oceniania, które również zostaną przekazane szkołom.

Uczniowie tych szkół, które nie zdecydują się zorganizować próbnego egzaminu, będą mogli pobrać arkusze ze stron internetowych CKE i OKE każdorazowo po zakończeniu sesji egzaminacyjnej.

MEN, 07.11.2014

Komentarz Redakcji Monitora
Od kilku lat CKE nie przeprowadzało próbnych matur; szkoły korzystały z próbnej matury organizowanej przez wydawnictwo Operon, zazwyczaj w listopadzie, i/lub same opracowywały własne próbne matury, korzystając przy tym ze arkuszy z matur z lat wcześniejsszych. W tym roku egzamin maturalny się zmienia: "stare" arkusze nie są już dłużej pomocą. Dobrze, że CKE zaplanowało maturę próbną. Szkoda, że jej dokładna data i szczegółowy harmonogram zostały ogłoszone w listopadzie, a nie we wrześniu (albo - a co tam, marzmy śmiało - w czerwcu poprzedniego roku). Szkoda, że wybrano datę o miesiąc późniejszą, niż daty próbnych matur operonu, które przynajmniej część szkół ma zapewne w swoim harmonogramie.
A.D.
A.B., 7 listopada 2014

Zobacz też:
Mail do CKE: problem z formatem materiałów maturalnych (listopad 2014)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży