Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Problemy miniprzedszkoli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Restrykcyjne wymogi sanitarne i przeciwpożarowe oraz brak możliwości zapewnienia długoletniego finansowania miniprzedszkoli to główne przeszkody w ich rozwoju.

Wg Teresy Ogrodzińskiej, prezes Fundacji Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, realizującej projekt ośrodków przedszkolnych, przepisy nie określają, jak ma dokładnie wyglądać nadzór kuratoriów nad placówkami edukacji przedszkolnej i pozwalają na zbyt dużą liczbę dzieci – 25 w jednej grupie.

Problemem hamującym wzrost liczby przedszkoli jest także to, że ich finansowanie odbywa się ze środków własnych gminy, a ich tworzenie nie jest obowiązkowe. Zdarza się, że placówki, na które pieniądze zostały pozyskane z funduszy unijnych, po wyczerpaniu dotacji są przez gminy zamykane, bo nie ma pieniędzy na ich dalsze utrzymanie.

Serwis Samorządowy PAP, 29.12.2008
A.B./A.D., 29 grudnia 2008

Zobacz też:
Czy małe przedszkola przetrwają?

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży