Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Problemy w pracy z uczniami zdolnymi

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
„Rzeczpospolita” komentuje raport IBE "Badania elementów systemu pracy z uczniem zdolnym". W badaniach uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i absolwenci 30 szkół odnoszących sukcesy w pracy z uczniem zdolnym.

Ankietowani wskazują liczne problemy: brak systemu motywacyjnego dla nauczycieli uczniów zdolnych, nadmiar biurokracji – wymaga się od nich szczegółowego opisu efektów indywidualnego kształcenia. Szkoły, chcąc zatrudnić specjalistów i płacić im lepiej, muszą stosować niestandardowe formy zatrudniania, np. umowy cywilnoprawne.

Poza kłopotami finansowymi nauczyciele skarzą się na na brak szkoleń, które podnosiłyby ich kwalifikacje i uczyły pracy z uczniami uzdolnionymi.

MEN informuje, że prowadzi unijny projekt, którego zadaniem jest opracowanie systemu pracy z uczniem zdolnym. Projekt kończy się 31.12.2013 r. i wtedy eksperci mają przedstawić ministrowi edukacji rekomendacje w sprawie zmian legislacyjnych, metodycznych i finansowych.

Rzeczpospolita, 23.03.2012
A.B./A.D., 23 marca 2012

Zobacz też:
To nieuchwytne "coś" (wrzesień 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży