Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Problemy samorządów z przedszkolami

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rozpoczynający się za kilka dni nowy rok szkolny będzie prawdziwym sprawdzianem dla wprowadzonej w 2009 roku reformy oświatowej – pisze Gazeta Prawna. Testowanie rozpocznie się na pięciolatkach, które już od września po raz pierwszy obowiązkowo pójdą  do przedszkola.

Gazeta Prawna sprawdziła kilkanaście przedszkoli samorządowych – w żadnym z nich nie ma miejsc dla najmłodszych dzieci w wieku trzech i czterech lat. W wielu gminach nie podjęto nowych uchwał w sprawie opłat za przedszkola (do czego zobowiązuje gminy zmieniona ustawa o systemie oświaty). Znowelizowane przepisy uprawniają gminy do pobierania opłat od rodziców za uczęszczanie dziecka do przedszkola dopiero po pięciu godzinach ich pobytu w placówce. W tym czasie są realizowane zajęcia wynikające z tzw. podstawy programowej. Samorządy często nie wskazują, w jakich godzinach jest realizowanych pięć godzin bezpłatnych podstawy programowej, brakuje także konkretów dotyczących pobierania opłat za pozostałe godziny. Samorządy nie wiedzą też, czy np. zajęcia z religii zaliczać do podstawy programowej, czy też pobierać z tego tytułu opłatę.

Gminy przyznają, że nie potrafią stworzyć prawidłowych uchwał, bo nowelizacja ustawy o systemie oświaty jest nieprecyzyjna. 

Dziennik Gazeta Prawna, 23.08.2011
A.B./A.D., 23 sierpnia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży