Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Problem z ocenami przedszkolaków

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN wprowadził obowiązek wydawania przez nauczycieli opisowych ocen dzieciom kończącym przedszkole. Jak podkreśla „Rzeczpospolita”, cenzurka jest szczególnie ważna dla rodziców pięciolatków i pięciolatek – ma im pomóc podjąć decyzję, czy posłać dziecko do szkoły, czy zostawić w przedszkolu.

Rozporządzenie ministra, które nakazuje wystawianie ocen, weszło w życie 15 czerwca, a jednocześnie do tego właśnie dnia MEN kazał wydać druki rodzicom.

Resort tłumaczy tę zbieżność dat "powodami biurokratycznymi". „Termin, kiedy rozporządzenie weszło w życie, okazał się zbieżny z terminem wydania informacji rodzicom – przyznaje Grzegorz Żurawski, rzecznik MEN. – Jednak w tym roku apelujemy jedynie, aby informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole zostały przekazane rodzicom przed zakończeniem zajęć w przedszkolach”.

Część nauczycieli przedszkoli twierdzi, że już od początku roku szkolnego powinni wiedzieć, że na końcu będą pisemnie oceniać dzieci. „Taka informacja to efekt m.in. diagnozy przedszkolnej, jaką nauczyciele mieli przeprowadzić w tym roku szkolnym, nie powinno więc być problemów z opisaniem np. mocnych stron dziecka czy zauważonych trudności” – odpowiada na to Żurawski. Dodaje, że wystawienie opisowej oceny wynika z nowej podstawy programowej, która weszła do przedszkoli we wrześniu. Nikt nie powinien więc być zaskoczony.

Rzeczpospolita, 24.06.2010
A.B./A.D., 24 czerwca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży