Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Prezydent za ulgami przedszkolach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Kancelaria Prezydenta Komorowskiego przygotowuje projektu nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym. Ustawa ma przyznać samorządom prawo podejmowania działań nie tylko w oparciu o ustawy ale także o politykę własną gminy. Ma to m.in. ułatwić samorządom podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach lokalnych - jak np. zwolnienie mieszkańców z części opłat za kolejne dziecko w przedszkolu.

Dotychczas wojewodowie i sądy administracyjne uchylały uchwały gmin w sprawie przyznania ulgi rodzicom, którzy posyłają do przedszkola więcej niż jedno dziecko. Uznawali to za niezgodne z konstytucją i naruszające art. 32 konstytucji, czyli powszechną równość wobec prawa.
Prezydent Bronisław Komorowski do połowy czerwca powinien podpisać projekt zmian i skierować do Sejmu. Jeśli posłowie dostaną ustawę przed 15 czerwca, to jest szansa na uchwalenie jej jeszcze w tej kadencji.

Tymczasem MEN proponuje więcej godzin w małych przedszkolach: resort edukacji chce, by od września zwiększyła się minimalna liczba godzin, obowiązujących w innych formach wychowania przedszkolnego.

Dotychczas w grupie liczącej od 3 do 15 dzieci było to 12 godzin, od 16 do 19 dzieci - 16 godzin, od 20 do 25 dzieci - 20 godzin. MEN proponuje cztery nowe przedziały liczebności grup. Wymiar 12 godzin ma teraz obowiązywać w grupach liczących od 3 do 12 dzieci, 16 godzin - od 13 do 16 dzieci, 20 - od 17 do 20 dzieci. W grupie liczącej od 21 do 25 dzieci minimalny tygodniowy wymiar zajęć ma wynosić 25 godzin.

Gdyby wszystkie gminy, które prowadzą inne formy wychowania przedszkolnego, w których wymiar czasu pracy jest niższy niż 20 musiały go zwiększyć o 5 godzin, łączny koszt wynosiłby 637 tys. zł rocznie w skali kraju - wynika z szacunków MEN. W rzeczywistości ta różnica wynosi do 2 godzin, więc realnie koszt wejścia w życie rozporządzenia należy kalkulować w granicach stu kilkudziesięciu tysięcy zł rocznie.

MEN przypomina, że gminy mogą wprowadzić opłaty za korzystanie z publicznych innych form wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.

Serwis Samorządowy PAP, 25.05.2011; Gazeta Wyborcza, 31.05.2011
A.B./A.D., 31 maja 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży