Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Prezydent podpisał nowelizacje ustawy o systemie oświaty

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
9 lutego prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która przesuwa wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich do 2014 roku.

Ustawa o dwa lata przedłuża okres, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko 6-letnie edukacji szkolnej. Oznacza to, że o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice.

Dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które nie pójdą do I klasy szkoły podstawowej od 1 września 2012 r. i od 1 września 2013 r., będą nadal przedszkolakami.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

MEN, 9.02.2012
A.B./A.D., 9 lutego 2012

Zobacz też:
Raport Monitora: Pięciolatki do przedszkola, sześciolatki do szkół. Czy jesteśmy przygotowani do zmiany?
Zmiana ustawy o systemie oświaty przyjęta przez Senat bez poprawek

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży