Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Prezenty gwiazdkowe od IPN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Wszystkie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dostaną w prezencie gwiazdkowym od Instytutu Pamięci Narodowej komplety edukacyjne, zawierające po siedem pakietów z materiałami na temat najnowszej historii Polski z okresu II wojny oraz Polski Ludowej. Według Jana Żaryna, dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN, jest to odpowiedź na apele i prośby nauczycieli.

Komplet zawiera materiał dla nauczyciela, ucznia oraz zdjęcia i faksymile dokumentów. Przykładowe tematy to: „Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej", "Auschwitz - pamięć dla przyszłości", "Prymas Tysiąclecia" – Kardynał Wyszyński", "Polskie Państwo Podziemne w latach 1939-1941", "Stan wojenny", "Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939-1947" oraz "Czerwiec 76" – krok ku wolności".

Gazeta Edukacyjna, 22.11.2007
A. B./I. D., 25 listopada 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży