Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Prezentacja wyników konsultacji zamierzeń MEN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Katarzyna Hall ogłosiła 7.07 kolejną, poprawioną w wyniku konsultacji, wersję reformy oświaty.

Reforma rozpocznie się 1 września 2009 roku, wtedy do szkoły pójdą obowiązkowo pierwsze sześciolatki. MEN chce rozłożyć obniżenie wieku szkolnego na trzy lata. Dopiero w roku szkolnym 2012/13 w pierwszej klasie będą już tylko sześciolatki rocznik 2006.

Pani minister zapowiedziała, że dla szkół przeznaczono 150 milionów złotych na wyposażenie. To daje 15.000 złotych na szkołę.

Od 2009 roku przestaną też obowiązywać zerówki. Według MEN jednak samorządy nadal będą miały obowiązek zapewnienia opieki przedszkolnej sześciolatkom. Tylko już nie na zasadzie przygotowania do szkoły. A od 2012roku zostanie wprowadzone obowiązkowe przedszkole dla dzieci pięcioletnich.

Minister Hall zmodyfikowała również pomysł na darmowe podręczniki dla dzieci objętych reformą. Nie otrzymają ich wszystkie dzieci, pieniądze trafią do najbiedniejszych.

Wiceminister Zbigniew Marciniak potwierdził, że program gimnazjum i liceum ma stanowić całość. W pierwszej klasie liceum zakończy się kształcenie ogólne i uczniowie będą wybierać kursy rozszerzone z różnych dyscyplin. Szkoła ma też uczyć przynajmniej dwóch języków obcych, jednego przez cały cykl kształcenia.

Wprowadzenie zmian wymaga nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita 8.07.2008, MEN, 7.07.2008
I. D./A. B., 7 lipca 2008

Zobacz też:
Dyskusje wokół projektu reformy programowej

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży