Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Późna zmiana rozporządzenia

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
23 sierpnia minister edukacji Ryszard Legutko podpisał rozporządzenie w sprawie podstawy programowej. Zmiany, wprowadzone w nowym rozporządzeniu – m.in. dotyczące matematyki i języka polskiego – będą obowiązywać od 1 września.

Wejście w życie rozporządzenia spowodowało, że programy i podręczniki do tych przedmiotów stały się w dużym stopniu nieaktualne. Tymczasem tuż przed wakacjami szkoły musiały zatwierdzić szkolne zestawy programów i podręczników, które – zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z kwietnia 2007 – mają obowiązywać przez trzy lata.

Także plany zajęć dydaktycznych, które nauczyciel musi przygotować przed rozpoczęciem roku szkolnego, teraz wymagają wprowadzenia zmian.

Polska Izba Książki wysłała do rządu protest, w którym domaga się wycofania rozporządzenia „prowadzącego do chaosu w szkołach".

Gazeta Wyborcza 29.08.2007
I. D., 5 września 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży