Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Powstała Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
14 marca odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej – zespołu opiniodawczo-doradczego, którego zadaniem będzie przygotowywanie opinii dla ministra edukacji na temat kierunków działań oraz zmian w obszarze współpracy szkoły z rodzicami, przedstawianie propozycji rozwiązań w tym obszarze oraz konsultowanie projektów rozwiązań, opracowań i materiałów dotyczących budowania szkoły partnerskiej, czyli obywatelskiej. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń rodzicielskich oraz organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem inicjatyw w dziedzinie współpracy szkoły z rodzicami i środowiskami lokalnymi. Na pierwszym spotkaniu wręczone zostały powołania oraz ustalone metody pracy zespołu. W najbliższym czasie na stronie MEN pojawi się zakładka porządkująca prawo dla rodziców oraz zbierająca przykłady dobrej praktyki działania szkół partnerskich a także rozwiązań systemowych współpracy szkoły z rodzicami w innych krajach.

Informacja własna, Dyrektor Szkoły, 15.03.2011
A.B./A.D., 14 marca 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży