Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Powrót Sejmu Niemego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Polski Komitet Helsiński wydał oświadczenie, w którym skrytykował powołanie przez Sejm Komisji Nadzwyczajnej „Solidarne Państwo”. „Powołanie przez Sejm głosami koalicji rządzącej Komisji "Solidarne Państwo" – czytamy w oświadczeniu – jest wyrazem lekceważenia przyjętych standardów i procedur parlamentarnych. Ominięcie merytorycznych dyskusji w ramach stałych, wyspecjalizowanych komisji zagraża jakości stanowionego prawa, zdaje się być świadectwem lekceważenia wiedzy i rozumu. Jest to przede wszystkim świadectwo skrajnej instrumentalizacji procedur legislacyjnych w imię interesów rządzących. Pierwszym, społecznie ważkim przykładem jest projekt ustawy o systemie oświaty m.in. na dziesięciolecia istotnie ograniczający swobodę dostępu do podręczników. Projekt rozpatrywany jest przez Sejm z pominięciem komisji merytorycznych i konsultacji środowiskowych. Sprzeciwiamy się takim praktykom. Istnienie Komisji "Solidarne Państwo" i pierwsze efekty jej pracy to powrót do niesławnej pamięci Sejmu Niemego.”
www.hfhf.org.pl
A. D., 13 marca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży