Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Posłanka Pawłowicz w imieniu dyrektorów szkół niepublicznych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Posłanka Krystyna Pawłowicz poinformowała MEN, że zwrócili się do niej dyrektorzy niepublicznych szkół, głównie katolickich, zaniepokojeni planami dotyczącymi likwidacji gimnazjów. "Dyrektorzy ci wskazywali, że reforma systemu edukacji w obecnym kształcie, wprowadzająca ośmioklasową szkołę podstawową i czteroletnie liceum, spowoduje likwidację ich placówek, ponieważ budynki, którymi dysponują, nie zmieszczą ośmioklasowej podstawówki i czteroletniego liceum. Natomiast samo liceum nie utrzyma się – będzie zbyt mało uczniów" – napisała Pawłowicz.
Posłanka zapytała, czy przy liceach będą mogły powstać klasy 5-8 i czy minister Anna Zalewska "przewidziała jakąś inną możliwość zmian dla niepublicznych, katolickich placówek, która uratuje je od likwidacji".

Z odpowiedzi przygotowanej przez wiceministra Kopcia wynika, że żadnych takich ekstra rozwiązań nie należy się spodziewać. MEN jednocześnie nie zgadza się z opiniami, że przygotowywana reforma "spowoduje konieczność likwidacji jakichkolwiek placówek poza gimnazjami".

Należy się jednak spodziewać "zmiany w sieci szkół". "Zmiana struktury szkolnictwa niewątpliwie wymusi na organach prowadzących zmiany w sieci szkół (przy prowadzeniu przez nie więcej niż jednej szkoły) lub organizacji pracy szkoły. Za wszelkie tego typu decyzje odpowiadać będzie nie ministerstwo, lecz organy prowadzące, czyli samorządy i organizacje pozarządowe.

\Głos Nauczycielski, 12 września 2016
A.B. , 12 września 2016

Zobacz też:
Dyrektorzy szkół katolickich: konferencja z udziałem w MEN (kwiecień 2016)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży