Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
27 maja odbyło się w MEN posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli, który minister edukacji Katarzyna Hall powołała w marcu.

Jak informuje MEN, zespół ma się zajmować przygotowaniem propozycji do nowego dokumentu nt. statusu nauczycieli. Tematem spotkania był zakres nowej Karty Nauczyciela. Spotkanie prowadziła wiceminister edukacji Lilla Jaroń.

Prezes ZNP, Sławomir Broniarz, poinformował o zastrzeżeniach Związku, przesłanych do MEN 12 kwietnia br. dotyczących zasadności i trybu powołania zespołu.

Prezes ZNP przedstawił także wyniki referendum, które od 19 kwietnia do 20 maja 2010 r. Związek przeprowadził w szkołach i placówkach oświatowych. Referendum dotyczyło ewentualnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela. Spośród 259 tys. uczestników i uczestniczek referendum niemal 256 tys. osób odpowiedziało, że Karta Nauczyciela, tak jak obecnie, powinna na szczeblu centralnym określać pragmatykę zawodową nauczycieli, w tym między innymi czas pracy, wynagrodzenie, formy zatrudnienia i świadczenia socjalne. Odpowiedź negatywną wybrały zaledwie 3 563 osoby.

Podczas spotkania Zespołu inne zdanie w tej kwestii reprezentowali przedstawiciele szkół niepublicznych, katolickich, samorządowcy oraz dyrektorzy z OSKKO. Wg nich, Kartę należy zmienić, szczególnie w punktach dotyczących pensum, awansu zawodowego i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami.

ZNP, 27.05.2010
A.B./A.D., 27 maja 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży