Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Zespół opiniodawczo-doradczy ds. statusu zawodowego nauczycieli, na kolejnym spotkaniu, zajął się tematem czasu i warunków pracy nauczycieli. Przedstawiciele samorządów proponowali zróżnicowanie pensum dydaktycznego nauczycieli. Strona związkowa zwracała uwagę na nierozdzielność czasu i warunków pracy nauczycieli.

W spotkaniu Zespołu uczestniczyła minister Katarzyna Hall i wiceminister Lilla Jaroń. Dyskusję poprzedziły informacje MEN o regulacjach prawnych dotyczących czasu i warunków pracy nauczycieli w Polsce oraz prezentacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Polskie Biuro Eurydice dotycząca czasu pracy nauczycieli w Europie.

Według danych Eurydyce polski nauczyciel, podobnie jak w większości krajów europejskich, pracuje tygodniowo 40 godzin, natomiast liczba godzin dydaktycznych (pensum) w Polsce wynosi, w przeliczeniu na pełne godziny zegarowe, 14 godz. tygodniowo, a większość nauczycieli w Europie zajmuje się dydaktyką przez 17-20 godzin zegarowych tygodniowo. Czas pobytu w szkole, dostępność nauczyciela w szkole, w zdecydowanej większości krajów nie przekracza 30 godzin. Dane Eurydyce pochodzą z 2006/2007 r. Nie uwzględniają zatem 2 dodatkowych zajęć edukacyjnych, jakie realizują polscy nauczyciele i nauczycielki.

W dyskusji o czasie pracy nauczycieli padały głosy przedstawicieli samorządów, aby pensum dydaktyczne było zróżnicowane w zależności od nauczanego przedmiotu czy typu szkoły. Przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich zaproponował uelastycznienie pensum, które mogłoby wynosić 18-22 godzin. O jego wysokości decydowałby organ prowadzący lub dyrektor szkoły. Związkowcy zwracali uwagę, że każde zwiększenie pensum będzie prowadzić do zwolnień nauczycieli.

Prace Zespołu przedłużono do końca grudnia 2010 r.

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, 5.10.2010
A.B./A.D., 5 października 2010

Zobacz też:
Posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli (maj 2010)
Dyskusja w MEN na temat statusu zawodowego dyrektora (lipiec 2010)
Kolejne spotkanie Zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli (sierpień 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży