Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ponad rok temu minister Roman Giertych ogłosił, że sprawa religii na maturze 2010 jest przesądzona. Kościół oczekuje, że rząd Donalda Tuska podtrzyma tę deklarację. Ksiądz Piotr Tomasik z Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu mówi, że trwają prace nad pytaniami egzaminacyjnymi. Według niego na maturze z religii mogą być pytania, które domagają się sformułowania jakiegoś pojęcia, uzasadnienia poglądu na podstawie znajomości Pisma Świętego, pytania z historii Kościoła.

Po posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu 13.02., abp. Józef Życiński powiedział, że "obie strony doszły do wniosku, że należy konsekwentnie realizować przyjęte wcześniej założenia". Biskupi argumentowali, że religia nie może być "dyskryminowana", dlatego ocena z tego przedmiotu powinna być wliczana do średniej ocen na świadectwie.

Przedstawiciele rządu nie wypowiadali się w sprawie ocen z religii, czekając na werdykt Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.

Minister Katarzyna Hall dopuszcza możliwość matury z religii, o ile Kościół przygotuje standardy maturalne. Biskupi zaznaczyli, że standardy już wypracowano i w dwóch diecezjach rozpoczęto program pilotażowy matury z religii.

Do dalszych rozmów o religii w szkole zostanie powołany specjalny kościelno-rządowy zespół. I biskupi, i ministrowie zgodzili się, że uczniowie, którzy nie chodzą na religię, powinni mieć możliwość uczenia się etyki. Według rządu będzie to możliwe od 1 września 2009 r.

Gazeta Wyborcza, 14.02.2008
I. D., 13 lutego 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży