Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Poselski projekt regulacji opłat za przedszkola

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Jak podaje Gazeta Prawna, sejmowa komisja edukacji nauki i młodzieży przygotowała projekt zmian w ustawie o systemie oświaty, która mu uregulować kwestie opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu. Jest to spowodowane wyrokami niektórych sądów, które unieważniały uchwały rad gmin w tej sprawie. W swoich wyrokach sądy uznały, że obowiązujące przepisy nie precyzują, za jakie świadczenia mogą być pobierane opłaty od rodziców.

Gminy będą mogły pobierać opłaty za wyżywienie dzieci oraz zajęcia wykraczające poza podstawę programową realizowaną przez pięć godzin dziennie w przedszkolu.

Zaproponowane zmiany doprecyzowują, że publiczne przedszkole zapewnia bezpłatną edukację i wychowanie w ramach podstawy programowej, realizowaną w czasie nie krótszym niż pięć godzin dziennie. Natomiast rada gminy będzie ustalać wysokość opłat za świadczenia przekraczające wymiar pięciu godzin oraz za wyżywienie dzieci. Ich szczegółowy wykaz ma zawierać znowelizowane rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące organizacji zajęć w przedszkolach.

Gazeta Prawna, 27.05.2010
A.B./A.D., 27 maja 2010

Zobacz też:
Opłata stała w przedszkolach nielegalna (październik 2008)
Stała opłata za przedszkole niezgodna z prawem (kwiecień 2009)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży