Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Porozumienie w sprawie pensum

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Zamiast prowadzić więcej lekcji, nauczyciele będą musieli więcej czasu spędzać z uczniami po zajęciach - taką propozycję związków zawodowych przyjął rząd podczas negocjacji, odbywających się 29 i 30 września. "Pensum pozostaje bez zmian. Natomiast od 1 września 2009 r. zwiększy się o jedną liczba godzin rejestrowanych, przeznaczonych na tzw. zajęcia wspomagające, czyli wyrównawcze oraz dla uczniów uzdolnionych" - powiedział prezes ZNP, Sławomir Broniarz.

Według planów, przez kolejne cztery lata liczba godzin na zajęcia wspomagające będzie wzrastała o jedną dla nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach, natomiast dla nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych wzrośnie jednorazowo o dwie godziny.

We wtorek, 7 października, MEN ogłosiło zakończenie wielomiesięcznych rozmów z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Ministerstwo zapowiedziało, że wkrótce przedstawi Komitetowi Rady Ministrów projekty nowelizacji Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.

Gazeta Prawna, 1.10.2008, MEN, 30.09.2008, 07.10.2008
I. D., 7 października 2008

Zobacz też:
Rząd nadal rozmawia ze związkami

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży