Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Porozumienie MEN z organizacjami harcerskimi

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Katarzyna Hall podpisała 23 marca, porozumienie ze Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej, Stowarzyszeniem Harcerskim oraz Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego „Zawisza" Federacją Skautingu Europejskiego. Porozumienie określa zasady współdziałania Ministra Edukacji Narodowej z organizacjami harcerskimi w zakresie realizacji celów określonych w art. 1 ustawy o systemie oświaty. Podejmowane działania realizowane będą poprzez harcerskie przedsięwzięcia, programy i projekty edukacyjne, jak również współdziałanie harcerskich terenowych jednostek organizacyjnych z kuratoriami oświaty, szkołami i placówkami oświatowymi.

MEN, 23.03.2011
A.B./A.D., 23 marca 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży