Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Porozumienie MEN i IPN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek podpisali list intencyjny o współpracy w dziedzinie edukacji.

Celem porozumienia, wg MEN, jest wspieranie procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli historii i przedmiotów humanistycznych. Obie instytucje będą także dążyły do aktywnego udziału młodzieży w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej.

"Dyrektorzy szkół i nauczyciele już od wielu lat korzystają z pomocy edukacyjnych wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Dzięki podpisanemu dziś porozumieniu chcemy zacieśnić naszą współpracę" – powiedziała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Prezes IPN podkreślił, że działalność instytut widoczna jest w polskich szkołach od wielu lat. "Obecność w szkołach to jedno z najważniejszych naszych zadań. To właśnie tam realizujemy wiele projektów i działań, które mają na celu wzrost wiedzy historycznej młodego pokolenia" – powiedział Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Ważnym celem porozumienia jest również włączenie się uznanych badaczy dziejów najnowszych Polski – pracowników IPN w proces powstawania podstaw programowych z przedmiotu historia oraz wiedza o społeczeństwie.

MEN, 24 sierpnia 2016
A.D., 24 sierpnia 2016

Zobacz też:
„Aksjologiczna pustka" edukacji obywatelskiej, czyli o ideowym przekazie przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla III i IV etapu kształcenia zawartym w podstawy programowej z 2008 roku (analiza, czerwiec 2016)
Trudności z historią – uwagi do raportu IBE (analiza, październik 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży