Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ponad 600 mln dla podstawówek

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
624 miliony złotych w latach 2010-2013 otrzymają samorządy wojewódzkie na przygotowanie wszystkich szkół podstawowych, między innymi do przyjęcia dzieci sześcioletnich. Środki, przekazywane w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”, przeznaczone są na doposażenie bazy dydaktycznej szkół oraz na organizację dodatkowych zajęć wychodzących naprzeciw potrzebom uczniów i uczennic (w tym logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych).

Realizacja projektu ma zapewnić każdemu uczniowi i uczennicy z klas I –III szkoły podstawowej bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Projekt będzie nadzorowany przez urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie urzędy pracy. Od 2010 roku projekt będzie realizowany w dziewięciu województwach, termin wdrożenia projektu w pozostałych województwach zostanie ustalony przez marszałków.

O fundusze na realizację projektu mogą wnioskować wyłącznie organy prowadzące szkoły. Fundusze mogą być przeznaczone na organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z trudnościami nauce i rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych oraz na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły – zakup specjalistycznego sprzętu (np. oprogramowania, pakietów do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej). Sprzęt powinien odpowiadać rozpoznanym potrzebom i zaplanowanym zajęciom dodatkowym, które będą realizowane przez szkoły.

MEN, 7.05.2010
A.B./A.D., 7 maja 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży