Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Polska edukacja – raport OECD

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Eksperci niezależnego Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE przeprowadzili analizę Raportu OECD „Education at a Glance 2007”. Wynika z niej, że wyniki uczniów z matematyki są gorsze, niż średnie wyniki ich rówieśników z krajów OECD. Raport wskazuje, że w Polsce przeciętne nakłady na edukację jednego ucznia (3323 dolary rocznie), liczone z uwzględnieniem siły nabywczej walut, są znacznie niższe niż średnia OECD (7030 USD). Najmniej różnią się średnie roczne wydatki na przedszkolaka – w Polsce wynoszą 85 proc. średniej OECD.

Głos Nauczycielski, 19.09.2007
I. D., 22 września 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży