Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Polscy uczniowie i uczennice w europejskiej czołówce

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Podczas posiedzenia rady ministrów do spraw edukacji Unii Europejskiej, które odbyło się 26.11. w Brukseli, przedstawiono listopadowy raport Komisji Europejskiej, omawiający postępy w osiąganiu celów Strategii Lizbońskiej w obszarze edukacji. Z raportu wynika, że Polska uzyskała jeden z najlepszych wyników w Europie.

Polska znajduje się wśród trzech krajów, w których zanotowano największy wzrost liczby absolwentów kierunków ścisłych, przyrodniczych i technicznych. W tym kryterium Unia Europejska wzięła pod uwagę liczbę absolwentów w latach 2000-2007 oraz udział kobiet w edukacji w tym obszarze. Podczas gdy w całej Unii Europejskiej średni wzrost liczby absolwentów wyniósł 33,6%, w Polsce zanotowano wskaźnik na poziomie 123,3%.

W przypadku osób osiągających wykształcenie średnie drugiego stopnia stwierdzono, że w Polsce w 2008 roku wskaźnik wyniósł 91,3%, co stanowi niemal 20% więcej od średniej europejskiej. W tej kategorii Polska znajduje się na trzecim miejscu spośród wszystkich krajów UE. Zdaniem Krzysztofa Stanowskiego ten wynik po części może wynikać z tego, że w Polsce nie ma jeszcze problemu z imigrantami. Podaje przykład Francji, gdzie migranci często w młodym wieku decydują się na podjęcie pracy. Z drugiej strony jego zdaniem w Polsce funkcjonuje powszechny pogląd, że edukacja jest jedyną drogą do osiągnięcia sukcesu i zdobycia dobrej posady.

W Polsce jedynie 5% młodych ludzi w wieku 18-24 lata zbyt wcześnie przerywa naukę. Raport pokazał, że w Unii Europejskiej 14,9% młodych ludzi kończy naukę szkolną najwyżej na etapie gimnazjalnym i nie uczestniczy później w żadnym rodzaju kształcenia ani szkolenia. Wynik sytuuje Polskę na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, która założyła, że wskaźnik ten do 2010 roku wyniesie nie więcej niż 10%.

MEN, 26.11.2009 r., Polska – The Times”, 28.11.2009
A.B./A.D., 28 listopada 2009

Zobacz też:
Sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie postępu reform oświaty oraz europejskiej współpracy

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży