Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Polacy chcą nauki o seksie w szkole.

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Wzrasta, i to znacząco, odsetek osób opowiadających się za wychowaniem seksualnym w szkole. Z danych CBOS wynika, że obecnie zwolennikami tego przedmiotu jest aż dziewięciu na dziewięciu ankietowanych. Dziewięć lat temu było ich tylko 77%. Większość respondentów uważa, że najlepszym wiekiem na uświadamianie jest 13 – 14 lat. (Źródło: Gazeta.pl, 17.08.2007)
I. D., 22 sierpnia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży