Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Podsumowanie „studniówki” rządu

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W ramach podsumowania dotychczasowych działań minister Katarzyna Hall przedstawiła opracowanie dotyczące głównych celów resortu: obniżenie wieku szkolnego, powszechne przedszkola co najmniej dla pięciolatków, reforma programowa i pomoc w edukacji dzieci emigrujących Polaków.

Sześciolatki pójdą do szkół po raz pierwszy w roku 2009. O tym kiedy posłać dziecko do szkoły zadecydują rodzice. Nauka w pierwszych klasach podstawówki dla sześciolatków ma być bardziej zbliżona do metod pracy z dziećmi w przedszkolach. MEN planuje też zlikwidować formalnie zerówkę i wprowadzić obowiązkowe przedszkole dla pięciolatków.
Minister zapowiedziała, że rok szkolny 2008/2009 ogłoszony zostanie Rokiem Przedszkolaka.

Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita 22.02.2008
I. D., 22 lutego 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży