Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Podstawy programowe i podręczniki dla szkół zawodowych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN opracowuje podstawy programowe dla szkół zawodowych. Tymczasem Rada Języka Polskiego krytycznie ocenia funkcjonujące w tych szkołach podręczniki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało podstawy programowe dla szkół kształcących w 11 zawodach. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił właśnie do konsultacji. Nowe podstawy zostały określone dla zawodu: asystenta osoby niepełnosprawnej, florysty, kucharza małej gastronomi, operatora maszyn leśnych, opiekuna medycznego, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawcy, technika handlowca, technika organizacji usług gastronomicznych, technika przetwórstwa mlecznego i technika weterynarii.

Tymczasem Rada Języka Polskiego przeanalizowała 70 polskich podręczników, z których uczniowie mają się przyuczać do zawodu. Wg opinii Rady, podręczniki do kształcenia zawodowego są często za trudne, pisane w sposób niekomunikatywny, uczniowie i uczennice mogą mieć problemy z ich zrozumieniem. Zdania używane w podręcznikach są trudne do zrozumienia - bywają bardzo rozbudowane, wielokrotnie złożone lub pełne wyrazów długich, specjalistycznych lub obcego pochodzenia - ocenili eksperci. Językoznawcy zaznaczają, że na sposób pisania większości podręczników do kształcenia zawodowego negatywny wpływ ma to, że ich autorami są „kompetentni znawcy dyscypliny specjalistycznej, niezorientowani lub słabo zorientowani w zasadach dydaktyki i nieznający poziomu rozwoju intelektualnego oraz językowego młodych odbiorców.” Badacze z Rady Języka Polskiego sugerują, że należy ten stan rzeczy zmienić, aby podręczniki spełniały swoje zadania. „Należy pamiętać o tym, że celem podręcznika jest nie tylko podawanie, lecz również porządkowanie wiedzy, a także np. kształcenie umiejętności myślenia problemowego i uogólniającego oraz rozwijanie języka uczniów. Oznacza to, że podręcznik powinien być rzetelny merytorycznie, ale także napisany w sposób zrozumiały, odpowiedni do możliwości intelektualnych ucznia oraz wzorowy pod względem językowym” - przypomina o zadaniach dobrego podręcznika Rada Języka Polskiego. Zdaniem językoznawców, wiele podręczników nie spełnia takich zadań.

Gazeta Prawna, 20.07.2010, PAP - Nauka w Polsce, 22 lipca 2010
A.B./A.R./A.D., 22 lipca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży