Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Początek konferencji konsultacyjnych MEN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
18.01 konferencją w Gdańsku zainaugurowany został cykl szesnastu wojewódzkich spotkań konsultacyjnych. Na konferencjach prezentowane są przygotowane przez MEN założenia zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Projekty zmian poddawane są konsultacjom społecznym. Podczas konferencji wojewódzkich zbierane będą opinie przedstawicieli zainteresowanych środowisk na temat projektowanych rozwiązań.

W trakcie czterech dyskusji panelowych zorganizowanych w ramach konferencji prezentowano kierunki zmian w kształceniu praktycznym w szkolnictwie zawodowym, w organizacji kształcenia zawodowego i ustawicznego, w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zmian w szkolnictwie zawodowym, proponowanych przez MEN, należy redukcja liczby zawodów, możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe bez względu na formę uczenia szkolną, czy poza szkolną, skrócenie do trzech lat nauki w szkole zawodowej, możliwość podchodzenia do egzaminów zawodowych przez cały rok. Projekt zakłada także tworzenie przez powiaty branżowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Pakiet zmian dotyczący pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma na celu diagnozę ich potrzeb w jak najmłodszym wieku oraz pomoc i zindywidualizowane wsparcie, zarówno, jeśli chodzi o trudności w uczeniu się, jak i rozwijanie uzdolnień.

MEN chce zobowiązać poradnie psychologiczno-pedagogiczne do ściślejszej współpracy ze szkołami i przedszkolami. W szkołach mają powstać zespoły do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (w ich skład wejdą nauczyciele pracujący w szkole, a także specjaliści, np. pedagodzy szkolni). Będą miały one za zadanie m.in. rozpoznawać przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów czy opracowywać indywidualne programy edukacyjne dla uczniów.

Na specjalnie utworzonej stronie internetowej www.konferencje.men.gov.pl zostały zamieszczone materiały z informacjami na temat proponowanych kierunków zmian. Ze strony można też pobrać broszury przygotowane dla uczestników konferencji.

Od 18 stycznia do końca kwietnia 2010 roku trwają konsultacje społeczne projektów zmian proponowanych przez MEN. Przy pomocy formularza dostępnego na stronie www.konsultacje.men.gov.pl każdy zainteresowany może zadawać pytania czy zgłaszać swoje uwagi. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania będą sukcesywnie publikowane.

Przedstawiając planowane zmiany podczas konferencji konsultacyjnej w Gdańsku minister Hall mówiła m.in., że „Idea zmian polega na indywidualizacji pracy nauczyciela i ucznia. Chodzi tu przede wszystkim o dzieci, które mają jakieś dysfunkcje czy potrzebują dodatkowej pomocy oraz o dzieci wyjątkowo zdolne, których talenty powinny być rozwijane”.

Realizacji tej idei ma służyć ścisła współpraca szkół z poradniami pedagogiczno-psychologicznymi, które mają zająć się pracą z uczniami. Jednocześnie dołożona zostanie druga godzina dla nauczycieli na pracę pozalekcyjną z uczniami. „Zmiany wchodzić będą w życie stopniowo, niektóre już w nowym roku szkolnym, inne w 2012 roku” - wyjaśnia minister Hall.

„Cały projekt realizowany jest przy wsparciu z funduszy unijnych. Każda ze szkół przystępując do projektu będzie mogła otrzymać 30 tys. zł na jego realizację” mówiła Katarzyna Hall.

O zmianach w systemie kształcenia zawodowego mówił podsekretarz stanu w MEN Zbigniew Włodkowski. „W technikach zajęcia praktyczne będą zajmować min. 50 proc. godzin lekcyjnych przeznaczonych na naukę zawodu, w szkołach zawodowych - 60 proc. Jednocześnie chcemy ułatwić dostęp do zawodu. Np. jest uczeń, który skończył liceum, ale nie poszedł na studia, chce zdobyć konkretny zawód. Będzie mógł to zrobić na kilkumiesięcznym kursie zawodowym, zakończonym takim samym egzaminem, jaki zdawałby na końcu szkoły zawodowej. Dzięki temu szkoły będą mogły też organizować specjalne kursy pod potrzebę konkretnego pracodawcy, poszukującego fachowców z danej dziedziny. Zmiany wejdą w życie 1 września 2012 roku.

MEN, 18.01.2010, Dziennik „Polska”, 19.01.2010
A.B./A.D., 18 stycznia 2010

Zobacz też:
Konsultacje regionalne MEN

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży