Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Plany nauczania: elastyczniej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerswo Edukacji Narodowej wydało rozporządzenie o nowych planach nauczania, które będą obowiązywać od września w pierwszych klasach podstawówek i gimnazjów (to ci uczniowie jako pierwsi zostaną objęci reformą programów nauczania). Ministerstwo wyliczyło, że obowiązkowy program nauczania ma w tych klasach zostać zrealizowany w ciągu 32 tygodni z 34-35, przypadających zazwyczaj na rok szkolny.

"Pozostały czas szkoła będzie mogła przeznaczyć na kontynuowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w systemie klasowo-lekcyjnym bądź jako zajęcia organizowane poza szkołą, poświęcone na przykład obserwacjom przyrodniczym w terenie czy realizowaniu projektów podnoszących wrażliwość społeczną i aktywność obywatelską" - wyjaśnia resort.

"Po raz pierwszy dajemy nauczycielom możliwość elastycznego podejścia do pracy z uczniami - mówi Rzeczpospolitej Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji. - Będą np. mogli cały dzień lub tydzień poświęcić na zajęcia w laboratorium uczelni albo zrealizować projekt, którego nie da się zmieścić w 45-minutowej lekcji. Jednak te zajęcia muszą być zgodne z podstawą programową i nie mogą być traktowane jako czas wolny od nauki."

Rzeczpospolita, 27.03.2009
A.D./A.B., 27 marca 2009

Zobacz też:
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży