Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Plany minister Krystyny Szumilas

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Krystyna Szumilas przedstawiła posłom z Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży swoje zamierzenia na 4-letnią kadencję. Do najważniejszych należą zmiany w systemie egzaminacyjnym. Uczniowie i uczennice gimnazjum nowy egzamin zdadzą już w kwietniu. Nowa matura i sprawdzian po szkole podstawowej wejdą natomiast w życie dopiero w 2015 r. „W miejsce dotychczasowej oceny odtwarzania faktów encyklopedycznych należy wprowadzić ocenę kluczowych kompetencji ucznia, w tym ocenę krytycznego, twórczego myślenia i rozwiązywania realnych przeszkód” - mówiła Krystyna Szumilas.

Minister edukacji zapowiedziała zbudowanie nowej bazy zadań i arkuszy egzaminacyjnych wsparte systemem profesjonalnej standaryzacji tych narzędzi. Poinformowała, ze rozpoczęte zostaną rozmowy na temat finansowania szkół i przedszkoli oraz nad pilotażem programu „Cyfrowa szkoła”.

Szczegółowa informacja o planach MEN zamieszczona została na stronach ministerstwa. Za swój najważniejszy cel minister Szumilas uznała dbałość o jakość kształcenia. „Szkoły i nauczyciele potrzebują czasu na poznanie znaczenia wprowadzonych zmian, ich zaakceptowanie i skuteczne, dające trwały efekt wprowadzenie w życie. Moim obowiązkiem jest stałe monitorowanie i ewentualne korygowanie niektórych rozwiązań, gdyby zaistniała taka potrzeba, a także wspieranie nauczycieli w ich wprowadzaniu” – mówiła minister na spotkaniu z posłami z Komisji Edukacji.

Minister zwróciła także uwagę na kwestie: harmonijnego rozwoju ucznia; wprowadzenia oceny kluczowych kompetencji, zmiany systemu oceniania ucznia na podstawie klucza odpowiedzi na rzecz oceny holistycznej; utworzenie banku zadań  przykładowych; konieczność zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej.

Celem ministerstwa będzie także stworzenie kompleksowego systemu wspierania szkół i placówek oświatowych w zakresie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Sejmowe Komisje Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poparły rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przesuwający wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków na rok 2014.

Minister Szumilas wyjaśniała w Sejmie, dlaczego rząd przesuwa termin wprowadzenia obowiązku obniżenia wieku szkolnego. Wg MEN, na posłanie do szkoły sześciolatków zdecydowało się dotychczas tylko kilkanaście procent rodziców. Wprawdzie w 90 % gmin sześciolatki uczą się w szkołach, ale często w przedszkolnych zerówkach, tyle że ulokowanych w szkołach.

W 2014 roku we wszystkich rocznikach w szkołach podstawowych będzie tyle samo dzieci, co w latach 2005/06 (czyli wtedy, kiedy było jak dotąd najmniej dzieci w szkołach), potem ta liczba jeszcze będzie rosła - mówiła Szumilas. Minister zapowiedziała, że chce wykorzystać najbliższy czas na upowszechnienie wśród rodziców informacji o korzyściach, jakie płyną z wczesnej edukacji.

Projekt zmian w ustawie, poparty przez Komisje, wprowadza m.in. przepis, ze w latach 2012/2013 i 2013/2014 dyrektor szkoły będzie miał obowiązek przyjąć dziecko 6-letnie do szkoły, jeżeli jego rodzice podejmą taką decyzję. Obecnie dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka.

Głos Nauczycielski, 11.01.2012; Gazeta Prawna, 12 01.2012, Gazeta Wyborcza, 12.01.2012,MEN, 12.01.2012, Gazeta Prawna, 13.01.2012
A.B./A.D., 11 stycznia 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży