Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Plany MEN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Uproszczenie awansu zawodowego, inna formuła matury ustnej z języka polskiego, zmiany w programach nauczania w szkołach zawodowych – o takich planach nowego szefostwa MEN informowała ostatnio prasa.

Minister Legutko zapowiada uproszczenia zasad awansu zawodowego nauczycieli. Nie trzeba będzie już dokumentować osiągnięć zawodowych. Pozostaną wizytacje na lekcjach, wrośnie znaczenie opinii wydawanej przez dyrektora szkoły a ostatecznie o awansie decydować będzie rodzaj „egzaminu” przed komisją. Odpowiednie rozporządzenie ma zostać podpisane przed końcem października.

Minister zapowiada także zmianę formuły ustnego egzaminu z języka polskiego. Od roku szkolnego 2009-2010 maturzyści nie będą już przedstawiać prezentacji: egzamin obejmować będzie 8-11 lektur wybranych przez ucznia i podstawy wiedzy o języku.

Z kolei zmiany programu nauczania w szkołach zawodowych mają polegać m.in. na wprowadzeniu zajęć z podstaw przedsiębiorczości i ekonomii oraz systemu staży i praktyk w firmach dla uczniów i nauczycieli. Ministerstwo chce tworzyć programy edukacji zawodowej we współpracy z firmami. Przy szkołach zawodowych mają powstawać Szkolne Ośrodki Doradztwa Zawodowego. Resort edukacji chce, aby wszystkie szkoły zawodowe uczyły języków obcych.

Resort pracuje też nad zmianą sposobu dopuszczania podręczników do użytku szkolnego. Chce zwiększyć liczbę recenzentów nawet do kilkudziesięciu w zależności od przedmiotu. Zamierza także zmniejszyć opłatę, jaką wnoszą wydawnictwa ubiegające się o dopuszczenie podręcznika.

„Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”, 5.10.2007
A. D., 7 października 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży